Dekoderproblem inom Samfällighet 2

Pga av svaga signaler i nätet inom Samfällighetsförening nr 2, så slutar dekodrarna plötsligt att fungera. De ger felmeddelande E4 i displayen. Reparation är beställd och kommer att ske på onsdag förmiddag den 10 november.

Dekodern kommer därefter automatiskt att återställas till normal funktion. Den kan dock behöva vara igång en kvart innan allt fungerar.