Discovery ligger nere

Samtliga kanaler från Discovery ligger nere, pga av att Telenor stängt vår mottagning utan orsak.

Vi försker få dem öppnade så snart som möjligt igen.