Nystart med digitala tilläggsutbudet

Vi har nu haft digital basutbud under drygt ett år. För alla er som tittar på våra digitala signaler, så har ni säkert förstått att vi har stora problem. Instabilitet kan enklast sammanfatta situationen.

Vi har under denna period beslutat att inte lägga över tilläggsutbudet, innan vi fått ordning på problemen. Tyvärr har det inte gått trots att vi använt såväl tillverkare som leverantör för att hjälpa oss.

Vi har därför beslutat för att avbryta fler försök att genomföra den planerade utbyggnaden med nuvarande teknik. Vi har också återsänt utrustningen för att föreningen inte ska drabbas av onödiga kostnader.

Vi tackar våra tålmodiga medlemmar för att ni stått ut.

Nu ser vi framåt och utvärderar några alternativa lösningar. En av dessa bygger på att vi får ca 140 digitala kanaler ut i nätet och det genom en fiberkabel till vår central. Ut i fastigheterna ska vi kunna använda befintliga kablar. Vi minimerar därmed den egna tekniken. Samtidigt strävar vi efter en lösning som gör att de investeringar ni gjort i digitala mottagare, inte ska behöva byta när vi blir klara.

För detta ändamål behöver vi en fiberkabel till vår anläggning och där har vi just nu problem, eftersom ingen leverantör verkar har ledig kapacitet. Men vi ger inte upp utan jobbar vidare på några alternativa lösningar.

Vi återkommer med mer information senare i höst, när vi fått den information vi behöver för att kunna fatta beslut.