Driftstörning 2012-01-30 på em.

Vi förbereder de nya kanalerna i nästa vecka genom visst arbete redan idag. Det betyder att medlemmarna i samfällighetsförening nr 2 kommer att drabbas av störningar under eftermiddagen den 30 januari.