Utlämning av utrustning

För inlämnade beställningar kommer vi att ha öppet på vår TV-central på Hövägen 68 B för att lämna ut utrustning. Du är välkommen att besöka oss enligt följande.

  • Söndag den 3 februari kl. 10-12 och 13-15
  • Måndag den 4 februari kl. 14-16 och 18-21
  • Tisdag den 5 februari kl. 18.30-20.00

Därefter är du välkommen att maila oss till ALFA eller ringa 042-33 01 01 för att bestämma tid för utlämning av utrustningen eller för att beställa ny. ALFA kommer fortsatt att ha ett lager av utrustning och programkort för att kunna hålla hög service till våra medlemmar.