Årsmöte 2014 klart

Årsmöte och föreningsstämma för ALFA VISION Ek. För. har hållits enligt stadgarna. Samtliga dokument inklusive protokollet finns här.