Ny betalningsmottagare på ALFAs räkning

ALFA har bytt ekonomisystem och därmed kommer vi att använda NOX Finans som betalningsmottagare för era inbetalningar.

Det betyder att ni ska använda ett nytt bankgironummer när ni betalar årsavgiften som nyligen sänts ut. Det är också NOX Finans som sänder påminnelser och i förlängningen sköter inkasso av obetalda fakturor.

Vårt gamla bankgirokonto används inte längre!