Fiber i Ö Lerbergets södra del

Du som berörs har redan fått en första information i din brevlåda och mer kommer efterhand. Det kommer också att hållas informationsmöte i Lerbergsskolans matsal den 10 maj klocka 18.00 och den 19 maj klockan 19.00.

Som ni ser av informationsmaterialet kommer det att finnas två olika alternativ för anslutning till fibern. Dels Höganäs Energis traditionella anslutningsform till stadsnätt och dels den nya möjlighet som ALFA arbetat fram tillsammans med Sydantenn. Detta alternativ är mycket prisvärt om ni ser till innehåll. Jämför gärna med vad du betalar idag för dina tjänster för TV, bredband och telefon.

Håll ögonen öppna för mer information, så ser vi fram emot fungerande fiber under 2016.