Elavtal

Vårt nuvarande elavtal går snart ut och styrelsen håller på med kontakter och förslag från några leverantörer. Det det är vår förhoppning att ni ska ha information inom två veckor om det förslag styrelsen valt.

Ni behöver alltså inte agera på egen hand utifrån den information Skellefteåkraft sänt ut till er.