Vill du ha kvar TV i dina gamla TV-uttag

Under Påskhelgen delade vi ut information till våra medlemmar på Rättarevägen, Hövägen, Tröskvägen och Groddgränd. Ni har alla möjlighet att kombinera Stadsnätet med det gamla TV-nätet för att dels få ett mycket prisvärt erbjudande och dels för att slippa bygga om TV-nätet i huset från befintliga kablar till datakablar.

Vidare kan du utan fiber fortsätta få TV på samma sätt som tidigare.

Vi planerar att ta över det gamla nätet, men det krävs några kunder till för att det ska vara möjligt.

Ta därför och fyll i blanketten du fick i Påskhelgen och lämna den till oss.

All information finns samlad i det utsända dokumentet. Det är bara att klicka här för att läsa.

ALFA:s styrelse