Planerat driftavbrott

Planerat Driftsavbrott På grund av fiberutbyggnad mellan Malmö och
Lund kommer vi att behöva utföra ett servicearbete den 19/2 mellan 03:00 – 06:00. Arbetet kommer att påverka TV- och Bredbandsdistributionen och orsaka avbrott på tjänsterna under angiven tid. Efter utfört arbete kommer tjänsterna att fungera som vanligt.  
Vänliga hälsningar Sydantenn o. Tele AB och ALFA VISION