Driftavbrott natten mot den 5 mars.

Planerat Driftsavbrott Vi kommer att utföra en omläggning av våra
system den 5 mars mellan 03.00 och 05.00 som berör ALFA Vision. Detta
innebär att de boende kan komma att behöva starta om sina enheter. Efter
omläggningen kommer tjänsterna att fungera som vanligt.
Vid problem, ring ALFAs jourtelefon 070-8343365
Vänliga hälsningar Sydantenn och ALFA VISION