Brev från Svensk Naturenergi

Vår nuvarande leverantör av el, vill påverka er att skriva nytt avtal med dem, innan ALFA förhandlat färdigt och valt vem som blir vår framtida leverantör.

Ni  ska därför bortse från brevet och invänta mer i formation från ALFA. Ni ska inte skriva under det ni fått, för då får ni inte möjlighet att få våra bästa villkor.