Uppsägning av gamla elavtalet.

Ni som valt ny leverantör av el från den 1 juli borde automatisk avslutas hos den gamla leverantören. Det har dock visat sig att detta inte alltid fungerar.

Vi rekommenderar därför alla att säga upp sitt avtal med Svensk Naturenergi.

Ett enkelt mail med personnummer räcker.

Skellefteå Kraft bekräftar era anmälningar så fort de kan.

Har ni inte fått bekräftelse från dem senast den 14 maj ska ni kontakta ALFA på telefon 0708343365.