God Jul och uppdaterad information

I samband med vår Extrastämma i november och de nu utsända räkningarna, har vi fått frågor från en del medlemmar, vilket föranlett oss att uppdatera hemsidan.

Under Medlemskap, har vi nu förtydligat vad som gäller de som har Internet och TV från Sydantenn, samt vad som gäller vid uppsägning medlemskapet i ALFA.

Detta är viktigt för alla att känna till för att undvika onödiga kostnader, t.ex. i samband med ägarbyte.

Informationen är inte ny, eftersom den finns i våra stadgar, men de är nu förtydligade på hemsidan.

Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en  riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2020!