Kort avbrott

Vi har haft ett kort avbrott för såväl Internet som TV. Allt är igång igen.

Om din anläggning inte fungerar, bryt då strömmen till enheten där fibern kommer in i huset (CPE). Låt enheten vara utan ström i ca en minut och sätt därefter i strömadaptern igen.