Störningar på HD-kanaler

En av leverantörerna i kedjan för våra TV-program har driftstörningar. Det påverkar oss genom att vissa HD-kanaler saknas.

Felsökning pågår.