Anmälan till Föreningsstämma 2021-05-31

Till anmälan —>>>

Genom att gå till anmälan bekräftar jag:

Att jag är medlem i ALFA VISION Ek. För,

Att endast en anmälan görs för den angivna adressen.

I det fall jag ha en fullmakt från annan medlem, så anmäls denna på motsvarande sett.