Har du intresse för ekononomi?

Om en dryg vecka har ALFA sitt årsmöte. Detta år blir det digitalt av skäl som vi inte behöver upprepa. Vil du kika på handlingarna så kommer de upp efter hand här —>

Vi behöver också en kassör för kommande år. Är du intresserad av ekonomi och har möjlighet att hjälpa vår förening, så kommer du att jobba i en trevlig miljö, med en positiv styrelse. För att inte arbetet ska vara betungande har vi lagt ut bokföring och redovisning på en ekonomibyrå. Du blir vår länk till byrån och även till våra kunder när det gäller ekonomifrågor. Uppföljning och budget hjälps vi åt med att ordna. Naturligtvis betalar vi ersättning för arbetet.

Hör av dig till vår ordförande, Kjell Hansen, tel. 07 08-34 33 65, för mer information eller för att meddela ditt intresse. Du kan också skriva genom vår meddelandesida. —>

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma har nu delats ut till våra medlemmar. Vår stämma hålles i år digitalt den 31 maj kl. 19.00 enligt de möjligheter som finns
I enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på Internet.

Anvisningar om anmälan och deltagande finns i Kallelsen.

Dokumenten för mötet publiceras efter hand. Du kan se dem här —> 

Du kan också ta del av kallelsen här. —->

Välkomna till årets föreningsstämma.

/Styrelsen

Enkät om intresse för laddplats för elbilar

Inom Ö Lerberget finns många boende med radgarage där samfälligheterna ännu inte hittat lösningar för hur man ska kunna tillhandahålla el för billaddning.

ALFA VISION har undersökt vissa möjligheter och kommit fram till av vi skulle kunna börja i liten skala, genom att etablera fyra laddplatser på Hövägen.

Det blir i så fall 2 platser för större elbilar (3-fasladdning) och 2 platser för mindre elbilar eller laddhybrider (1-fasladdning).

För att få bästa ekonomi i en sådan lösning, så tänker vi oss att erbjuda följande,

  1. Egen laddplats med 3-fasladdning.
  2. Delad laddplats för 2 bilar med 3-fasladdning.
  3. Delad laddplats för 3 bilar med 3-fasladdning.
  4. Egen laddplats för mindre elbilar eller laddhybrider med 1-fasladdning.
  5. Delad laddplats för 2 mindre elbilar eller laddhybrider med 1-fasladdning.
  6. Delad laddplats för 3 mindre elbilar eller laddhybrider med 1-fasladdning..

Om man delar laddplats, så är det de som delar plats som också ansvarar för att dela laddtiderna sig emellan. Då är det också enkelt att omfördela tiderna vid behov.

Finns intresse, så är vi beredda att sätta igång arbetet. Vi gör detta för våra medlemmar i en icke vinstdrivande förening, men priser presenterar vi efter er intresseanmälan. Anmälan är inte bindande i detta skede, utan bara ett underlag för våra beslut.

Platserna kommer endast att vara avsedda för laddning och parkering i övrigt kommer inte vara tillåtet.

Vill du vara med? Maila då till oss! 

Glöm inte ange Namn, adress och mobilnummer och alternativ lösning. Sen är det naturligtvis fritt fram för övriga kommentarer.

Nya medlemmar till styrelsen i ALFA

Inför kommande medlemsstämma behöver styrelsen några nya medlemmar. Via har deltagare som flyttat eller gått vidare till andra intressen och vi vill därför gärna hitta nya engagerade boende.

Har du intresse för ekonomi är du extra välkommen till vår ekonomifunktion där vi dessutom ersätter mer än för vanligt styrelsearbete. Kassörsarbete och revisorsarbete har vi ledigt.

Ett mail till info@alfavision.se eller ett samtal till vår ordförande Kjell Hansen, ser vi fram emot! Telefon till Kjell är 070-834 33 65

Välkommen att höra av dig så att även du kan bidra i ett trevligt gäng.

Planerat avbrott !

Onsdagen den 31/3 sker en uppgradering av ALFA VISIONs nät i Lerberget, för att förbättra kapaciteten och kunna erbjuda nya tjänster i nätet framöver.
Under tiden servicearbetet pågår, blir det därför avbrott i nätet för TV och Bredband, meddelar Sydantenn.
Servicearbetet pågår den 31 mars klockan 06:00 – 08:00 !
Ev,  kan man behöva starta om sin tjänstefördelare (dosan före sin router, som har 3 lysdioder på sidan), därefter router, mesh eller vad man har för att återfå sina tjänster efter avbrottet.

Det görs för att framtidssäkra signalerna till oss.

Med vänlig hälsning,

ALFA VISION

Julklapp till våra medlemmar

ALFA VISION har genom sitt samarbete med Sydantenn  nu frivisning av 3 nya digitala TV-kanaler.

EXTREME sports Channel,  (plats 124)
Världsberömda eX, visar världens mest spännande, inspirerande äventyr, och action-sportprogram, från gripande dokumentärer till globala utmaningar och sportmästerskap.

CBS-reality,  (plats 135)
Visar autentiska verklighetsberättelser som chockar, engagerar och underhåller. Dessutom prisbelönta faktaprogram och originalproducerade äkta brottsprogram.

Outdoor Channel,  (plats 158)
Visar Världen runt oöverträffade äventyr och upplevelser genom uppskattade personligheter och världsberömda kändisar, följ med dessa resenärer när de ser de mindre utforskade delarna av vår planet.

Dessa 3 program frivisas till den 15 januari 2021 för våra medlemmar i ALFA.

Hittar du inte programmen, får du göra en kanalsökning,
!!! Tänk på att välja ”Cable” när du söker och bara digital sökning !!!

En liten julklapp så här på självaste Julafton.

 

God Jul & Gott Nytt År

ALFA VISION

Planerat avbrott 29/9

Vårt teknikhus inom norra delen av Ö Lerberget kommer att få en ny elmätare på tisdag, den 29 september. Bytet sker någon gång runt lunch, mellan 11.30 och 13.30.

Under denna tid kommer såväl TV som Internet att drabbas av avbrottet.

Detta gäller för er som bor inom Samfällighet nr 2 och 5, samt Frögränd och Myresjöhusen.

 

 

Periodiska driftstörningar den 23/9

Under onsdagen den 23 september mellan 9.30 och 11.30 kommer vi ha periodiska avbrott i såväl TV-nätet som för Internet.

Detta beror på att Höganäs Energi ska byta elmätare på vår anläggning.

Vi hoppas att avbrottet inte medför alltför stora problem för er. Detta byte kommer framöver även ske i alla våra boenden.

Pågående driftstörning

Pga utbyggnad av fibernätet kommer det att vara periodiska avbrott på såväl Internet som TV för våra medlemmar inom de norra delarna av Ö Lerberget, dvs boende inom Samfällighetsförening nr 2 och Frögränd.

Tidpunkt. Onsdagen den 16 september mellan 08.00 och 11.00.