Uppsägning av gamla elavtalet.

Ni som valt ny leverantör av el från den 1 juli borde automatisk avslutas hos den gamla leverantören. Det har dock visat sig att detta inte alltid fungerar.

Vi rekommenderar därför alla att säga upp sitt avtal med Svensk Naturenergi.

Ett enkelt mail med personnummer räcker.

Skellefteå Kraft bekräftar era anmälningar så fort de kan.

Har ni inte fått bekräftelse från dem senast den 14 maj ska ni kontakta ALFA på telefon 0708343365.

 

 

Framtida elavtal

Vår nuvarande elavtal kommer att upphöra den 30 juni.

Föreningen har påbörjat diskussioner med några olika leverantörer med avsikt att teckna ett nytt avtal för våra medlemmar.

Vi kommer att informera er så fort vi har mer att komma med!

Framtida elavtal

Vår nuvarande elavtal kommer att upphöra den 30 juni.

Föreningen har påbörjat diskussioner med några olika leverantörer med avsikt att teckna ett nytt avtal för våra medlemmar.

Vi kommer att informera er så fort vi har mer att komma med!

Nytt elavtal på plats

ALFA VISION har nu tecknat ett nytt elavtal med Skellefteå Kraft.

Vi kommer inom de närmaste dagarna att sända ut information så att ni kan gå med i det nya avtalet.

Priset är 41 öre per kWh (+ skatt och moms) vilket ger en sänkning på sista raden med ca 10 öre per kWh jämfört med dagens avtal. Det finns inte heller någon fakturerings- eller månadsavgift. Det blir totalt 87,88 öre per kilowattimme.

Vi tackar vår nuvarande leverantör Jämtkraft för tre bra år, men nu går vi vidare för att ge våra medlemmar allra bästa villkor.

Jämtkraft sänder just nu SMS till nuvarande elkunder med möjlighet till förlängning. Tyvärr har deras erbjudande inte varit fullt konkurrenskraftigt denna gång, så vi uppmanar alla våra medlemmar att stödja ALFA:s avtal genom att gå med i det mest förmånliga avtalet, nämligen det med Skelleftekraft. Det är vårt gemensamma agerande som gör oss starka!