Välkommen till extrastämma den 20 november

För att besluta om årsavgiften för 2020 och göra en mindre justering av stadgarna kallas du till extrastämma i ALFA. Kallelsen delas i dagarna ut i din brevlåda.

Till Kallelsen–>

Vi ses i Lerbergets Kyrka, onsdagen den 20 november kl 19.00.

Till dig som bor på Rättarevägen, Hövägen, Tröskvägen och Groddgränd och har Internet via Sydantenn. Här ingår avgiften för medlemskapet i ALFA  i den faktura som Sydantenn sänder. Ingen ytterligare faktura sänds från ALFA.

Välkomna!

Erbjudande till medlemmar i Ö Lerberget boende inom Samfällighet nr 2

ALFA VISION och Sydantenn AB erbjuder medlemmarna i Ö Lerbergets Samfällighet nr 2 ett uppdaterat fibernät med massor av innehåll och lågt pris.

Det erbjudande vi tidigare presenterat för Samfällighetens styrelse är nu komplett och under förutsättning att styrelsen i Samfällighet nr 2 tecknar ett ramavtal med ALFA VISION och Sydantenn, kommer vi att erbjudan följande.

TV

22 analoga kanaler, samma som idag.

28 digitala kanaler, samma som idag.
Programkort behövs för digitala kanaler.

150 kanaler i tilläggsutbudet mot extra avgift.

26 kanaler via IP-TV (kräver nya TV-kablar i huset, men är inga nya kanaler jämfört med ovan).

FM-radio, alla lokala kanaler som kan tas in i området.

16 digitala radiokanaler.

INTERNET

1000/1000 Mbit/s Internet.

TELEFONI

IP-telefoni, dvs behåll till telefonnummer med riktnummer 042.

ÖVRIGT

Service på fibernätet.

Utbyte av fiberboxen ni redan har till en modern enhet.

Överkoppling av TV-nätet så att ni kan se TV via era befintliga TV-uttag.

Utökning av kanalerna med 7 HD-kanaler till total 13.

Medlemskap i ALFA VISION.

KOSTNAD

350 kronor per månad.

Priset är indexerat och kan inte höjas utöver index och myndighetspålagor (t.ex. höjd moms eller annan skatt).

ATT TÄNKA PÅ

Vår lösning kräver inga nya datakablar mellan fiberboxen och varje TV. Befintligt TV-nät används.

De programkort, TV-boxar och CA-moduler ni redan använder kan användas med den nya lösningen.

Får vi möjlighet att bli Samfällighetens leverantör kommer vi att har specialerbjudanden på boxar och programkort.

Vill du vara med? Låt din styrelse få veta det! Det är styrelsens som beslutar vilken leverantör ni ska ha i ERT nät.

Säg inte upp era personliga abonnemang innan ni får en tidplan från er Styrelse!

Årsmöte 2013

ALFA håller  årsmöte den 27 maj, kl. 19.00 i Lerbergets kyrka. Kallelse finns nu i era brevlådor och här på vår sida. Här samlar vi också handlingarna till årsmötet efterhand som de blir klara. Handlingarna.

Kundregister: Om du fått en kallelse i brevlådan som har fel namn, så är det för att vi inte fått uppgifter för att uppdatera våra register. Vi är tacksamma om du mailar oss de korrekta uppgifterna.

Nytt informationsmöte den 20 januari

Du har väl inte glömt att vi har ett andra informationsmöte den 20 januari kl 11.00 i Lerbergsskolans matsal.

Viktig att veta.

  • Alla kan se det analoga basutbudet som tidigare. Det blir några ändringar och du måste söka om kanalerna för att få in alla.
  • Det digitala basutbudet ändras och lite till sitt innehåll. Du måste göra en ny installation av din utrustning för att få in alla program
  • Det digitala basutbudet kräver programkort för alla program förutom SVT 1, SVT 2, Barnkanalen, Kunskapskanalen och SVT 24.
  • Har du den gamla svarta dekodern från Pioneer, så måste den bytas ut.
  • Har du digital tilläggsprogram (Viasat Sport), så måste du skriva nytt avtal med Sydantenn. Avtal kommer hem i din brevlåda. Vi måste ha det senast den 27 januari för att du inte ska drabbas av avbrott när vi byter leverantör.

ÅRSMÖTE 2011

Det närmar sig årsmöte i ALFA VISION.

I år blir mötet måndagen den 23 maj kl 19.00 och vi håller som vanligt till i Lerbergets kyrka. Du är välkommen att komma med förslag genom motioner till stämman.

Dokumenten kommer att läggas ut här efter hand som de blir klara. En vecka före mötet kommer också årets motioner att publiceras. Redan nu finns kallelsen på plats.

Välkomna till årsmötet!

 

Mailservice upphör.

Den förändring som sker inom e-postområdet, där ALFA inte längre tillhandahåller e-postadresser har nu på börjats.

Alla som begärt vidaresändning av sin e-post från den gamla adressen (xxx@alfavision.se) har nu blivit inlagda i systemet och vidaresändningen kommer att fungera inom några dagar. Exakt när kan vi tyvärr inte säga, eftersom det är beroende av vilken internetleverantör ni har.

Om ni har fortsatta problem den 1 februari är ni välkomna att höra av er.