Fiber

ALFA har tillsammans med Sydantenn en lösning för den södra delen av Ö Lerberget där fibern in i huset levererar:

  • 1 Gbit Internet
  • ca 25 digitala och 23 analoga TV-program
  • IP-telefon

Vi har fått en del frågor om den tillgängliga hastigheten på fibern och kan konstatera vi har sett mätningar på över 800 Mbit/s. Men varför fungerar det då så dåligt hos oss blir frågan ibland.

Då kan man konstatera att det kan bero på en massa saker.

Alla ansluter en Router till fibern.

Vilken kapacitet har routern? Titta på specifikationen. Den kan begränsa hastigheten

Är kablarna av rätt standard, dvs Kategori 6? Är det kategori 5 så är dessa gjorda för 100 Mbit/s.

Är kabelns kontakter fabriksmonterade eller har ni själv satt fast dem?

Dator ansluten med kabel till Routern.

Datorns prestanda kan påverka hastigheten. Är datorn ny och vilken processor finns i den?

Närverkskortet i datorn tillverkas för olika hastigheter. kontrollera vilken hastighet er dator klarar.

Trådlös anslutning.

Vilken standard klarar Routern. Wireless N eller AC? Kontrollera specen.

Moderna routers har ofta två frekvenser och därmed syns 2 olika nätverk i huset. Det snabba nätverket har lägre hastighet men bättre räckvidd. Det betyder att när ni närmare er huset utifrån, så ansluts troligen telefonen till den lägre hastigheten. Det byter inte till den snabbare när den blir tillgänglig, utan det får ni göra manuellt. Ett alternativ är att stänga av det långsamma närverket och undersöka om det snabba täcker era behov. Detta går dock inte om ni t.ex. har TV, Apple-TV m.fl. anläggningar, eftersom det är vanligt att dessa går på den lägre hastigheten.

Vilken hastighet klarar er trådlösa utrustning? N eller AC (150 Mbit/s eller 433 Mbit/s) Det finns varianter av dessa standarder, så kontrollera vad era utrustning lovar. iPhone 6 och 7 klarar max 433 Mbit/s (teoretisk hastighet).

En sak som kan begränsa er hastighet är grannarnas router. Ligger de på samma frekvens begränsas hastigheten. Eftersom det finns färre i den höga hastigheten och dessutom denna router har kortare räckvidd, så upplevs oftast inte detta problem där.

Hinder finns på olika sätt i huset. Väggar, möbler, reflexer, avstånd mm. Kontroller om hastigheten varierar  på olika ställen i huset. Kolla alltid 2 m från Routern med fri sikt för att kolla max tillgänglig hastighet.

Det finns många fler saker som påverkar ert närverk i hemmet.
Ni kan läsa om lokala nätverk här.

Ni kan läsa om trådlösa nätverk här.