Föreningen

ALFA VISION är en ekonomisk förening verksam i Östra Lerberget. Vi har under drygt 20 år distribuerat kabel-TV till våra medlemmar. Vi är även aktiva genom att teckna elavtal för våra medlemmar.

Våra medlemmar och delägare utser vår styrelse på föreningsstämman i maj månad varje år. Styrelsen arbetar därefter med de frågor som finns på agendan utifrån föreningsstämmans beslut eller genom de mandat styrelsen får.

Vår verksamhet regleras dels i lagen och ekonomiska föreningar och genom våra stadgar och efter de beslut som fattas på föreningsstämman.