Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar 2021 – för verksamhetsåret 2020
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse. Se verksamhetsberättelse
Budget
Motioner (Inga motioner har inkommit 2021)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2020 – för verksamhetsåret 2019
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2020)
Protokoll

Extrastämma 2019-11-20
Kallelse
Budget 2020
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2019 – för verksamhetsåret 2018
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2019)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2018
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2018)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2017
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2017)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2016
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2016)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2015
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2015)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2014
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2013
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2013)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2012
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner (inga motioner 2012)
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2011
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Motioner
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2010
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2009
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2008
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2007
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2006
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2005
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2004
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll