Medlemskap

Ett medlemskap i ALFA VISION innebär att man får ta del av basutbudet i TV-nätet. Basutbudet är olika beroende på om du tar emot det analogt eller digitalt.

Går vidare till basutbudet:
Analogt basutbud
Digitalt basutbud

Vidare har medlem rätt att ansluta sig till de elavtal, som styrelsen förhandlat fram.

Fastighetsägare i  Östra Lerberget kan bli medlem i ALFA VISION.
Man betalar då en medlemsinsats på 200 kronor.
Årsavgiften för medlemskapet är fn. (2020) 1500 kronor.

Medlemskap via Sydantenn:
De boende inom de södra delarna av Ö Lerberget, som har fiber från Sydantenn, är automatiskt medlemmar i ALFA. Avgiften för medlemskapet ingår i avgiften till Sydantenn och ingen separat faktura erhålles. Däremot kommer dessa medlemmar att få all information från styrelsen och kallelse till föreningens möten.

Ägarbyte:
I samband med överlåtelse av fastighet, bör säljaren överlåta medlemskapet i ALFA till den nya ägaren. Säljaren ansvarar för att meddela föreningen ny ägare, eller om medlemskapet ska upphöra. Säljaren ansvarar för avtalet med ALFA tills det antingen är uppsagt, eller tills ny ägare accepterat att överta medlemskapet.

Den som är lagfaren ägare den 1 januari är betalningsansvarig för årsavgiften.

Uppsägning av medlemskap i föreningen ska ske senast den 30 september för att upphörandet ska gälla från kommande årsskifte i enlighet med våra stadgar.

Uppsägning ska ske skriftligt gärna via mail, eller till vår adress:
ALFA VISION Ek. Förening, Hövägen 68B, 263 53 Lerberget.