Frågor och svar

Vad händer om jag flyttar innan jag haft fiber i 10 år?

I samband med att du säljer ditt hus, överlåter du lämpligen kontraktet på fibern och tjänsterna till den nya ägaren. Därmed övergår ansvaret för kontraktet på den nya ägaren och den som lämnar belastas inte av ytterligare kostnader. Tar du med denna punkt i försäljningsdiskussionen så bör den inte vålla något problem och du avgör ju själv vem du säljer till.

Om jag väljer att bryta avtalet, vad händer då?

Du kan bryta avtalet, dock tidigast efter två år. Därefter betalar du den kvarvarande delen av fiberinstallation med 200 kronor per månad för den tid som är kvar i avtalet. Om du t.ex. bryter avtalet efter fem år, så kostar det dig 200:- * 12 månader * 5 år, vilket ger en kostnad på 12.000 kronor. Detta är bara en naturlig slutbetalning av fiberinstallationen.

Ska jag fortsätta betala medlemsavgift till ALFA?

Nej. Från och med 2017 så ingår medlemsavgiften till ALFA i månadsavgiften om du väljer fiberlösning från Sydantenn/ALFA. Räkningen för 2016 ska däremot betalas, eftersom vi levererar TV på det traditionella sättet, större delen av 2016.

Kan jag behålla mitt befintliga telefonnummer i den nya lösningen?

Ja, det kan du. Detta kostar 199:- vilket teleoperatörerna debiterar. Väljer du nytt nummer, så kostar det inget.

Vilka TV-program kommer fibern att innehålla?

ALFA:s basutbud innehåller 28 digitala och 22 analoga program. Skillnaden består i HD-kanalerna, vilka inte kan göras tillgängliga analogt. Den nya kanalplanen framgår av utsänt material. För att ta emot de digitala signalerna behöver du programkort som tidigare.

Kan jag använda samma digitalbox till TV:n som  idag?

Ja, det kan du göra. Både digitalboxen och CA-modulen fungerar i det nya nätet. Du behöver alltså inte byta utrustning för att TV:n ska fungera som tidigare. Även programkortet är detsamma. Programmen har också samma priser som tidigare.

Behöver jag dra nya kablar för TV-signalerna?

Nej, troligen inte. Om du kopplar den nya TV-kabeln till ditt första gamla TV-uttag, så behöver du inte göra något. Då finns TV i alla uttag som tidigare. Det är dock lämpligt att byta ut alla gamla TV-uttag, så att du får bästa möjlig signal överallt i huset.
Detta diskuterar du med den tekniker som kommer hem och planerar placeringen av utrustningen för fibern. De har även möjlighet att hjälpa dig med inomhusarbetet om det behövs. Detta kommer ni överens om och det betalas direkt till företaget som gör jobbet.

Hur går installationen till?

Du kommer att få ett besök, där man går igenom detaljerna och planerar så att det blir så smidigt som möjligt för varje hushåll. Planeringsbesöket ingår i priset för fibern.

Kan jag boka tid för planering?

För att detta ska kunna ske så rationellt som möjligt kommer du att få förslag på en tid. Försök om möjligt vara hemma när det planerade besöket ska ske. Om du inte kan just då, så kommer det att finnas uppgifter på tidbokningen så att du kan boka en annan tid.

Måste jag säga upp mitt medlemskap med ALFA

Väljer du fiberlösningen från Sydantenn/ALFA, så behöver du inte göra någon uppsägning. Medlemsavgiften till ALFA ingår i månadskostnaden från 2017.

Om du väljer någon annan lösning än den från Sydantenn/ALFA, så måste du säga upp medlemskapet. Detta måste ske före den 1/10 och därmed upphör medlemskapet vid kommande årsskifte.