Kallelse till Extrastämma 2019-11-20

Välkommen till ALFA VISION:s extrastämma onsdagen den 20 november. Vi ses klockan 19.00 i Kyrkans samlingslokal.

Eftersom vi numera betalar för kommande år i förskott behöver vi behandla budget och årsavgift för 2020. Vidare har vi en justering av stadgarna, som ger föreningen en större frihet avseende årsavgiftens storlek i framtiden. Styrelsen föreslår ingen ändring av årsavgiften för 2020.

Läs kallelsen här. Den delas också ut i brevlådan till våra medlemmar.

Välkomna