Ny i Lerberget

Välkommen till Östra Lerberget!

Troligen så är din fastighet ansluten till ALFA:s TV-nät. Det är ca 90% av husen. Då är det bara att koppla in TV:n i valfritt uttag och du har då tillgång till runt 20 olika program. Får du bara in 5 program, eller inga alls, så är du ej medlem i ALFA utan har det utbud som din samfällighet levererar. Det varierar och är för Samfällighet nr 5 och 6 är det SVT 1 & 2, TV4, Danska TV&2 och informationskanalen. I samfällighet nr 1 ingår ingen TV-signal i de traditionella TV-uttagen om man inte är med i ALFA och i Samfällighet 2 levereras alla TV-signaler via fiber. Observera att medlemskapte i ALFA endast kan sägas upp senast tre månader före kalenderårets utgång.

Som boende i egen villa i Ö Lerberget är du också medlem i en samfällighet. Dessa ansvarar för radgarage, gemensamma grönområden, asfaltytor och vissa lekplatser. Samfällighet 2 & 5 ansvarar även för TV-kablarna som är nergrävda i marken.

I den södra delen av områden med infart via rondellen, finns två samfälligheter per hus. Samfällighet nr 6 har hand om TV-kablarna och Samfällighet nr 3 eller 4 har hand om övriga gemensamma frågor, som garage, asfalt och grönområden.

Sedan har vi de boende som inte är medlem i någon samfällighet alls. Det gäller hyreshusen på Rättarevägen, husen på Frögränd och husen byggda av Myresjö på Rapsvägen. Här finns inga samfälligheter. Medlemskapet i ALFA för boende i hyreshusen ingår i hyran och på för husen på Frögränd och Myresjöområdet på Rapsvägen är medlemskapet frivilligt.

Boende på Hemmansvägen har ingen möjlighet att ansluta sig till ALFA.

Medlemskap i samfällighetsföreningar.

Följande fastigheter tillhör samfälligheter enligt nedan.

Samfällighetsförening nr 1 Skördevägen
Sädesvägen, jämna nummer
Plöjargränd 107-167
Samfällighetsförening nr 2 Sädesvägen, udda nummer
Betesvägen, jämna nummer
Plöjargränd 1-103
Samfällighetsförening nr 3  Rättarevägen 2-88
Hövägen, udda nummer
Groddgränd 98-132
Samfällighetsförening nr 4 Hövägen, jämna nummer
Tröskvägen
Groddgränd 2-96
Samfällighetsförening nr 5 Rapsvägen
Betesvägen, udda nummer.

Kontakt med samfälligheterna

Samfällighet Nr 1, www.lerberget1.se

Samfällighet Nr 2, www.lerberget2.se

Samfällighet Nr 3,

Samfällighet Nr 4,

Samfällighet Nr 5