Servicevillkor

ALFA VISION tillhandahåller service för TV-mottagningen.

Service avropas via telefon till vårt servicenummer 070 – 834 33 65.
Ej brådskande åtgärder kan beställas via mail, här på vår hemsidan.
——> Skicka meddelande

Om det vid utredningen av felorsaken framkommer att felet finns inne i er fastighet debiteras denna kostnad. I det fall ALFA använder underentreprenör för att rätt till problemen i fastigheten vidarefaktureras dessa kostnader till fastighetsägaren.

Fel som orsakats på eller utanför tomten genom åverkan ligger utanför ALFA:s ansvar.
Med åverkan avses även oavsiktlig påverkan som t.e.x avgrävning.

Fel på stamnätet utanför huset är ALFA:s ansvar och faktureras ej fastighetsägaren.