TV

ALFA VISION har under drygt 20 år förmedlat TV-program från när och fjärran till sina medlemmar. ALFA har samarbetsavtal med samfällighetsföreningarna inom området och kan därför sända ett utökat utbud via de vanliga TV-kablarna. Inom vissa områden används fiberkablar för distributionen.