Enkät om intresse för laddplats för elbilar

Inom Ö Lerberget finns många boende med radgarage där samfälligheterna ännu inte hittat lösningar för hur man ska kunna tillhandahålla el för billaddning.

ALFA VISION har undersökt vissa möjligheter och kommit fram till av vi skulle kunna börja i liten skala, genom att etablera fyra laddplatser på Hövägen.

Det blir i så fall 2 platser för större elbilar (3-fasladdning) och 2 platser för mindre elbilar eller laddhybrider (1-fasladdning).

För att få bästa ekonomi i en sådan lösning, så tänker vi oss att erbjuda följande,

  1. Egen laddplats med 3-fasladdning.
  2. Delad laddplats för 2 bilar med 3-fasladdning.
  3. Delad laddplats för 3 bilar med 3-fasladdning.
  4. Egen laddplats för mindre elbilar eller laddhybrider med 1-fasladdning.
  5. Delad laddplats för 2 mindre elbilar eller laddhybrider med 1-fasladdning.
  6. Delad laddplats för 3 mindre elbilar eller laddhybrider med 1-fasladdning..

Om man delar laddplats, så är det de som delar plats som också ansvarar för att dela laddtiderna sig emellan. Då är det också enkelt att omfördela tiderna vid behov.

Finns intresse, så är vi beredda att sätta igång arbetet. Vi gör detta för våra medlemmar i en icke vinstdrivande förening, men priser presenterar vi efter er intresseanmälan. Anmälan är inte bindande i detta skede, utan bara ett underlag för våra beslut.

Platserna kommer endast att vara avsedda för laddning och parkering i övrigt kommer inte vara tillåtet.

Vill du vara med? Maila då till oss! 

Glöm inte ange Namn, adress och mobilnummer och alternativ lösning. Sen är det naturligtvis fritt fram för övriga kommentarer.