Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma har nu delats ut till våra medlemmar. Vår stämma hålles i år digitalt den 31 maj kl. 19.00 enligt de möjligheter som finns
I enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på Internet.

Anvisningar om anmälan och deltagande finns i Kallelsen.

Dokumenten för mötet publiceras efter hand. Du kan se dem här —> 

Du kan också ta del av kallelsen här. —->

Välkomna till årets föreningsstämma.

/Styrelsen