Har du intresse för ekononomi?

Om en dryg vecka har ALFA sitt årsmöte. Detta år blir det digitalt av skäl som vi inte behöver upprepa. Vil du kika på handlingarna så kommer de upp efter hand här —>

Vi behöver också en kassör för kommande år. Är du intresserad av ekonomi och har möjlighet att hjälpa vår förening, så kommer du att jobba i en trevlig miljö, med en positiv styrelse. För att inte arbetet ska vara betungande har vi lagt ut bokföring och redovisning på en ekonomibyrå. Du blir vår länk till byrån och även till våra kunder när det gäller ekonomifrågor. Uppföljning och budget hjälps vi åt med att ordna. Naturligtvis betalar vi ersättning för arbetet.

Hör av dig till vår ordförande, Kjell Hansen, tel. 07 08-34 33 65, för mer information eller för att meddela ditt intresse. Du kan också skriva genom vår meddelandesida. —>